L’Escola

Escola Antoni Algueró > L’Escola

Història de la Fundació

La Fundació Indústries Gràfiques és una entitat privada, sense ànim de lucre, sorgida al si del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.

La Fundació és la titular de l’Escola de Formació Professional “Antoni Algueró” i té per objecte la formació professional i empresarial dins de l’àmbit de les Indústries Gràfiques, a totes i cadascuna de les seves especialitats i qualificacions, per poder donar resposta a les necessitats i demandes del sector a cada moment.