Política de Privacitat

Escola Antoni Algueró > Política de Privacitat

Política de Privacitat i Protecció de dades personals

La present política regula el tractament de dades personals facilitats per els usuaris a través de la pàgina web (http://www.escolaalguero.com)de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES, essent els usuaris qui garanteixen que les dades facilitades son verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de la falsedat o la falta de exactitud i actualització de les dades personals facilitades.

Aquesta Web ofereix funcionalitats per registrar-se i compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, xarxes socials (facebook, instagram, twitter, etc.), que recullen informació relacionada amb la navegació de l’usuari. Així mateix qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari en les plataformes de tercers estan sotmeses a las polítiques de privacitat titulars de les aplicacions, sobre les que LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES no té cap tipus de control.

1.- ¿Qui es el responsable del tractament de les dades personals?

Identitat: LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES
Inscrita en el Registre Públic de Fundacions
C.I.F.: G-60007903
Direcció Postal: Parlament Català 1-3, 08960 SANT JUST DESVERN
Telèfon: 93 473 89 84
Correu electrònic:[email protected]

2.- Obligatorietat de facilitar les dades personals

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la Web marcades amb un (*) són obligatòries por poder complir amb les finalitats establertes, de manera que en cas de no ser facilitades o ser-ho de manera incorrecte no es podrà prestar el servei i/o prestació sol·licitada. No obstant es podrà seguir navegant i visualitzant el contingut de la Web.

3.- Quines dades personals de l’usuari tractarà LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES.

 • Dades d’identificació: Nom, Cognom i N.I.F
 • Dades de contacte: Direcció correu electrònic, Direcció i Codi Postal, localitat i Província, telèfon i mòbil.
 • Dades de característiques personals: Data de naixement.
 • Dades Laborals: Situació laboral
 • Dades imatges personals: En el cas d’inscripció a un esdeveniment propi de la Fundació o de l’escola Algueró i s’elaborin materials per la promoció i difusió de les activitats pròpies de les entitats indicades, a través d’aquesta Web o de les xarxes socials.
 • Dades de navegació: a través de Cookies, localització, direcció IP.
 • o  Altres dades: Les dades facilitades per l’usuari en els espais del formularis o en els documents adjunts que siguin facilitats.

En el cas que les dades personals facilitades fossin de tercers, l’usuari garanteix que ha informat a dit tercer del contingut d’aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades per a les finalitats indicades, eximint de responsabilitat a LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES en aquest sentit, sens perjudici que aquesta pugui dur a terme les verificacions procedents de conformitat amb la normativa de protecció de dades (comunicació, informació, verificacions, etc.).

No obstant, totes aquelles dades facilitades que no siguin adequades, pertinents i necessàries per a la finalitat per a la que han estat sol·licitats seran cancel·lades i destruïdes, de conformitat amb el principi de minimització de dades del art. 5.c) del RGPD UE 679/2016. 

4.- ¿Quines son les finalitats principals del tractament de dades personals sol·licitades a la Web? 

 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels formularis de la Web.
 • Gestionar la preinscripció en els cursos i programes educatius realitzada per l’usuari a través dels formularis de la Web.
 • Gestionar la inscripció en concursos de dissenys i arts gràfiques realitzada per l’usuari a través de formularis de la Web.
 • Gestionar les reserves de llibres i publicacions realitzada per l’usuari a través de formularis de la Web.
 • Gestionar la difusió i promoció de jornades i esdeveniments, incloent imatges, de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUESi L’ESCOLA ALGUERÓ a través d’aquesta Web o les xarxes socials amb enllaç en aquella.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions de caràcter informatiu, promocional i publicitari a través de qualsevol mitja electrònic, relacionades amb activitats educatives i esdeveniments de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUESi L’ESCOLA ALGUERÓ.

Respecte a les comunicacions comercials, promocionals i publicitàries, serà necessari obtenir el consentiment exprés de l’usuari o que hagi sol·licitat informació o algun servei o producte i no hagi marcat la casella de no voler rebre comunicacions comercials. En tot cas, en el moment inicial del procés de registre i recollida de dades, així com en cadascuna de les comunicacions posteriors s’oferirà a l’usuari la possibilitat de negar-se a la recepció de promocions i ofertes marcant la casella corresponent. A més a més, tindrà el dret de revocar el consentiment en qualsevol moment mitjançant comunicació al Responsable del Tractament, en el correu electrònic [email protected]

5.- ¿Quant de temps es conservaran les dades personals?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat i en particular per complir amb les obligacions contractuals i legals.

Les dades no seran utilitzades per a altres finalitats que les indicades en la recollida de les mateixes i en cas de noves finalitats o nou tractaments s’haurà de comptar amb el perceptiu consentiment informat, específic i inequívoc de l’usuari.

Respecte a les comunicacions electròniques les dades es conservaran mentre no es revoqui el consentiment per part de l’usuari i manifesti la seva oposició al tractament.

6.- ¿Quina és la base de legitimació del tractament de dades personals?

La base legal per al tractament de les dades personals es:

a.- La legitimació per el consentiment de l’usuari

Es demanarà el consentiment per separat per a cadascuna de les finalitats que hi pugui haver en la recollida de les dades personals, amb la seva casella corresponent. De manera que l’usuari podrà revocar qualsevol d’ells, de forma conjunta o individual.

b.- La legitimació per a la gestió i execució d’un servei sol·licitat per el propi usuari.

c.- La legitimació en la utilització d’imatges en la difusió i promoció de jornades i esdeveniments és el legítim interès.

7.- ¿Destinataris o categoria de destinataris a qui es comunicaran les dades? 

No es podran cedir les dades personals facilitades sense el consentiment exprés de l’usuari, excepte en aquells casos en que per obligació legal s’hagi de comunicar a la administració pública, a la administració de justícia i altres organismes o entitats públiques.

La comunicació de dades necessària pel compliment i execució d’una relació contractual no es considerarà cessió il·lícita de dades personals.

8.- ¿Quins són els drets dels Usuaris sobre les seves dades personals? 

Qualsevol persona té dret a obtenir, en qualsevol moment i de forma gratuïta, del Responsable del Tractament confirmació sobre si  LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUESestà tractant dades personals seves o no, dirigint comunicació i poder exercir els següents drets:

 • Revocar el/s consentiment/s atorgats
 • Obtenir informació sobre si s’estan tractant dades personals de l’usuari
 • Accedir a les seves dades personals
 • Rectificar les dades inexactes o incomplertes
 • Sol·licitar la supressió de les dades quant, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan es donin les condicions de la normativa de protecció de dades, cas en que solament es conservaran per exercir la defensa de reclamacions.
 • Sol·licitar l’oposició del tractament de les dades personals, en els casos indicats en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, en el casos indicats en la normativa de protecció de dades.

Per exercir els seus drets pot comunicar per escrita LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES, en la direcció anteriorment indicada, indicant el seu nom, cognoms, direcció, acompanyat d’una còpia de document de identificació; o bé mitjançant correu electrònic a la direcció[email protected]

S’informa als Usuaris del seu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència espanyola de protecció de dades, carrer de Jorge Juan nº 6 , 28001 Madrid) per a qualsevol incompliment per part de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUESd’aquesta política de privacitat i la normativa vigent en la matèria.

9.- Seguretat

En compliment del RGPD UE s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció i seguretat de les dades personals, en especial, la integritat, confidencialitat i disponibilitat d’aquelles i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Sant Just Desvern, a 3 de setembre de 2018

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies