Protocol d’actuació Covid-19 pels alumnes de l’EAA

Escola Antoni Algueró > Notícies > Notícies > Protocol d’actuació Covid-19 pels alumnes de l’EAA

Protocol d’actuació Covid-19 pels alumnes de l’EAA

L’objecte d’aquest protocol es basa en les directrius educatives que es disposen actualment.
El present pla pot requerir modificacions a partir de canvis en la situació sanitària, o possibles prescripcions normatives que es publiquin.

MESURES PREVENTIVES ADOPTADES

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a Catalunya, ha expressat l’absoluta prioritat en garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal en el centre educatiu i el seguiment de la activitat formativa i lectiva ordinària, que en les circumstàncies actuals, només podrà ser possible de manera completa en el curs 2020-21 quan hagi desaparegut tota restricció, atenent sempre a les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a les mesures de prevenció, higiene i distanciament físic.

Per al curs 2020-21, la prioritat del Departament d’Educació és garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat en el centre i de manera presencial durant el curs, sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial. Per aconseguir aquesta prioritat, i tenint en compte les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dicten les autoritats competents en la matèria, caldrà plantar noves mesures organitzatives i de funcionament dels centres.

Requisits per a l’assistència presencial

Per assistir al centre, tant alumnes com personal docent i no docent han de complir els requisits següents:

✓ Cap persona pot accedir al centre amb temperatura superior a 37,5ºC ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics
✓ L’alumnat ha d’entrar al centre amb la mascareta ben col·locada
✓ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrea, mal de cap, malestar, diarrea, calfreds, dolor muscular …)

A més, cap persona no pot accedir si:

✓ Està en aïllament per ser positiu de COVID-19
✓ Està en espera del resultat d’una PCR, o una altra prova de diagnòstic de COVID-19
✓ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
✓ Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19

Mesures de protecció i prevenció generals. Distanciament físic

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió de virus.

Per facilitar el distanciament es prendran una sèrie de mesures:

✓ Manteniment de grups estables de convivència. 1 grup estable = 1 classe.
✓ El Professorat en contacte amb cada grup el mínim possible. El professorat que treballi amb diversos grups haurà de fer servir sempre la mascareta i respectar la distància de 1,5 metres amb els alumnes.
✓ S’evitaran en la mesura que sigui possible, els espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments per l’interior de el centre.
✓ Els descansos es realitzaran mantenint els grups estables de convivència separats, designant espais separats entre els diferents grups.
✓ Es prioritzarà l’entrega i correcció d’exercicis o treballs de manera digital.

Neteja de mans

Per a l’alumnat es requerirà neteja de mans:

✓ A l’entrada i sortida del centre
✓ Abans i després de les pauses per a menjars
✓ Abans i després d’anar al lavabo.

Es garantirà l’existència de diversos punts de neteja de mans amb gel hidroalcohólic en punts estratègics (accessos al centre, lavabos, zones comunes …).
Tot i que els alumnes tindran a la seva disposició aquests dispensadors, es recomana que cada alumne porti dispensador individual de gel desinfectant.

Mascaretes

L’ús de mascareta higiènica serà obligatori en tot moment a l’interior del centre educatiu. L’alumnat haurà d’assistir al centre amb la seva pròpia mascareta.

Neteja i desinfecció d’espais

Es disposa d’un pla de neteja de tota l’escola, no obstant l’alumne disposarà d’esprai hidroalcohólic per desinfectar la taula i la pantalla de l’ordinador abans i després del seu ús.

Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material (teclat).

Control de símptomes

Les famílies presentaran el primer dia d’inici de curs escolar una declaració responsable per a garantir que s’entén la importància de no assistir a el centre amb símptomes compatibles, d’informar el centre de l’aparició de símptomes en l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Per al control de símptomes, s’ha de prendre la temperatura de l’alumnat, a la seva entrada a al centre, no permetent-se l’accés al centre a alumnes amb temperatura superior a 37,5ºC. Aquest control termomètric es realitza per personal del centre educatiu, garantint en tot moment la confidencialitat.
Si es percep qualsevol símptoma durant la jornada escolar, es facilitarà a l’alumne una mascareta quirúrgica i se li emplaçarà que acudeixi al CAP corresponent, havent de seguir en aquest cas les pautes d’aïllament i quarantena marcades pel personal sanitari.

S’establirà un protocol d’actuació en cas que un alumne o professor resulti positiu per COVID19, segons indicacions en cada moment de les autoritats sanitàries.

Instal·lacions

S’eliminen les fonts d’aigua en zones comuns. Caldrà que cada alumne porti una ampolla d’aigua individual.
S’eliminen les màquines de venda automàtica en zones comuns per evitar aglomeracions i garantir l’estabilitat del grup en tot moment.
Les guixetes no es podran compartit.

Famílies i visites

Només accediran al centre el personal docent i no docent i els alumnes. La comunicació amb les famílies es farà de forma virtual, per videoconferència. Es mantindran els altres canals no presencials (telèfon, mail).

Procediment d’entrada

Els alumnes han d’accedir a l’escola a l’hora assignada i dirigir-se directament a la seva aula i taula designada.
A l’entrada es comprovarà la temperatura de tots els alumnes.
L’horari serà de 8.30 a 14.30 h a grau mitjà i de 15.00 a 21.00h a grau superior.

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies