Requisits d’accés a la Formació Ocupacional

Escola Antoni Algueró > Formació > Formació Ocupacional > Requisits d’accés a la Formació Ocupacional

Per accedir a la nostra oferta de cursos de Formació Ocupacional, els sol·licitants han de complir un dels següents dos requisits:

 • Estar en situació d’atur i inscrits com a demandants d’ocupació a través del SOC o d’altres administracions dependents del SEPE.
 • Estar donats d’alta com a treballadors o autònoms i inscrits com a demandants de millora d’ocupació al SOC.

Addicionalment, els cursos de Formació Ocupacional que permeten optar a un Certificat de Professionalitat estan subdividits en 3 nivells en funció del seu grau d’especialització. Cadascun d’aquests compte amb els seus propis requisits acadèmics:

NIVELL 1

Sense requisits acadèmics específics.

NIVELL 2

Cal complir al menys un dels següents requisits:

 • Títol de Graduat en Educació Obligatòria Secundària (ESO) o equivalent*:
 • Títol de Graduat Escolar (EGB)**
 • Títol d’Auxiliar de Formació Professional (FPI)
 • Superació de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (PACFGM)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
 • Superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que es vol cursar
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 2
 • Graduat escolar
 • Tècnic auxiliar
 • Segon de BUP
 • Primer i segond de BUP amb un màxim de 2 matèries pendents
 • 2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans
 • Mòdul professional de nivell 2
 • 3r de comuns del pla 63 o 2n de comuns experimental d’Arts aplicades i Oficis Artístics
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i:
  • haver superat 1r i 2n d’ESO, o bé
  • haver superat un número de mòduls amb durada conjunta de com a mínim la meitat de la durada del cicle formatiu
 • Els títols de Batxiller Elemental derivats dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970 o, en el seu defecte, la superació de:
  • 4 cursos complerts de Batxillerat per qualsevol dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970
  • 5 anys de Batxillerat Tècnic sense proves de conjunt o sense revàlida
  • 4 cursos complerts d’Humanitats de la carrera Eclesiàstica
 • Certificat d’Estudis Primaris derivat de la Llei 17/7/1945 d’Educació Primària i la Llei 21/12/1965 de Reforma de l’Educació Primària expedida amb anterioritat a la finalització del curs 1975/76

En el cas de no poder acreditar cap dels requisits d’entrada citats anteriorment la persona interessada en un Certificat de Professionalitat de nivell 2 podrà fer una prova de nivell a les nostres instal·lacions.

NIVELL 3

Cal complir al menys un dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent *
 • Títol de Batxiller Unificat Polivalent (BUP)**
 • Curs d’orientació universitària (COU)
 • Títol de Tècnic de Formació Professional (FPII)
 • Superació prova d’accés als cicles superior (PACFGS)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)
 • Superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar
 • Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 3
 • Tècnic o tècnic esportiu
 • COU (PREU i Proves de Maduresa)
 • BUP (Llei 14/1970) i qualsevol títol de Batxiller Superior (general, laboral o tècnic)
 • Prova d’accés als Cicles formatius de grau superior i títol ESO o equivalències acadèmiques
 • Prova d’accés als ensenyaments artístics superiors i complir qualsevol dels següents requisits:
  • Títol de Graduat en ESO o equivalències acadèmiques
  • Equivalència de l’Ordre 1603/2009, article 3.1
  • Haver superat al menys 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i complir qualsevol dels següents requisits:
  • Títol de Graduat en ESO o equivalències laborals
  • Haver superat al menys 15 crèdits ECTS d’estudis universitaris
 • Estudis parcials de qualsevol batxillerat anterior regulat per la Llei Orgànica 1/1990, excepte el Batxillerat Elemental, restant pendents com a màxim:
  • la superació de la prova de grau superior
  • la revàlida corresponent
  • dues matèries

En el cas de no poder acreditar cap dels requisits d’entrada citats anteriorment la persona interessada en un Certificat de Professionalitat de nivell 3 podrà fer una prova de nivell a les nostres instal·lacions.

** En data 21/01/2014, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) va comunicar que:

“…a efectos laborales el Título de Graduado Escolar y el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria son equivalentes y por ello entendemos que las personas que tienen un Título de Graduado Escolar poseen los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento la formación asociada a los certificados de profesionalidad de nivel 2.”

Per aquest motiu des del SOC s’entén que les titulacions que tenen equivalències a efectes laborals amb el Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) i amb el Batxillerat, són suficients per accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3 respectivament.

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies